OSIĄGNIĘCIA

2 MIEJSCE
KONKURS AGILITY
Miejsce: Park Śląski
Data: 21.05.2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 MIEJSCE
POKAZ PSÓW 
Miejsce: Park Śląski
Data: 21.05.2017
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 MIEJSCE
WYSTAWA PSÓW NIERASOWYCH
Miejsce: Jar Południowy
Data: 30.04.2017